Wordnet polsko-angielski

(swamp plant of Europe and North America having bright yellow flowers resembling buttercups)
marsh marigold, kingcup, meadow bright, May blob, cowslip, water dragon, Caltha palustris
synonim: knieć
synonim: kaczyniec

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cowslip

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (bot) king cup
marsh marigold

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kingcup

Nowoczesny słownik polsko-angielski

marsh marigold