Wordnet polsko-angielski

(shackle that consists of a metal loop that can be locked around the wrist
usually used in pairs)
handcuff, cuff, handlock, manacle

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

handcuffs, cuffs, manacle
skuć kogoś ~kami to cuff sb, to manacle sb

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pl handcuffs: zakładać komuś ~to handcuff sb

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

handcuffs~ nakładać komuś - to manacle/to handcuff sb

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pl handcuffs być w ~ach to be handcuffed

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

spl handcuffs

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

handcuff

handcuffs

manacle

nipper

nippers

Nowoczesny słownik polsko-angielski

cuffs