Wordnet polsko-angielski

(metal shackles
for hands or legs)
irons, chains
synonim: łańcuchy
synonim: okowy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

irons
(przen.) shackles, fetters
zakuć kogoś w ~ to shackle sb

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pl shackles
(również fig) fetters
(również fig) manacles
chains: zakuwać kogoś w ~to clap in irons
to fetter
to shackle

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pl chains, fetters (kajdanki na ręce) handcuffs
zakuć w kajdany - to put in chains (handcuff) (kogoś - sb), to put handcuffs (kogoś - on sb), to handcuff
fig.
skruszyć kajdany - to throw off the chains

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HANDCUFFS

MANACLE

FETTER

FETTERS

SHACKLES

BRACELETS

MANACLES

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

spl shackles

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

handcuffs
fetter

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bond

chain

handcuff

handcuffing

iron

Nowoczesny słownik polsko-angielski

shackle