Wordnet polsko-angielski


1. (white or light-colored crested parrot of the Australian region
often kept as cage birds)
cockatoo


2. (white or light-colored crested parrot of the Australian region
often kept as cage birds)
cockatoo: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cockatoo

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(zool) cockatoo