Wordnet polsko-angielski


1. (loud confusing disagreeable sounds)
cacophony


2. (disagreeable sounds)
dissonance: : synonim: dysonans
synonim: dysharmonia

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cacophony

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U cacophony
(mus) dissonance

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f cacophony

Nowoczesny słownik polsko-angielski

cacaphony