Wordnet polsko-angielski

(having an unpleasant sound
"as cacophonous as a henyard"- John McCarten)
cacophonous, cacophonic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj cacophonous

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cacophonous