Wordnet polsko-angielski


1. (fodder harvested while green and kept succulent by partial fermentation as in a silo)
silage, ensilage
synonim: kwaszonka

2. (vegetables (especially cucumbers) preserved in brine or vinegar)
pickle: : synonim: kwaszonka

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

silage

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ENSILAGE

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

spoż. silage

Nowoczesny słownik polsko-angielski

pickle