Słownik polsko-angielski

adj. air conditioned

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

air-conditioned

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj air-conditioned

Słownik nieruchomości polsko-angielski

air conditioned