Słownik polsko-angielski

przen. knout

Wordnet polsko-angielski

(a whip with a lash of leather thongs twisted with wire
used for flogging prisoners)
knout

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C whip
(hist) knout

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KNOUT