Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chochlik, kobold; duch miejsc podziemnych;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

germ. duch złośliwy chowający przedmioty