Słownik polsko-angielski

code
~ alfabetyczny - alphabetical code, alphabet code
~ barwny - colour code
~ danych - data code
~ dwujkowy - binary code
~ dyplomatyczny - diplomatic code
~ geograficzny - geographic code
~ identyfikacyjny - identification code
~ identyfikacyjny jednostki - unit identification code
~ identyfikacyjny osób - personnel identification code
~ liczbowy - numerical code
~ literowy - code word
~ morski - naval code, naval cipher
~ nie do złamania - unbreakable code, indecipherable code
~ odpowiedzi - response code
~ pocztowy - postal code
~ położenia geograficznego - geographic location code
~ przewozowy - mar. shipping designator
~ radiowy - radio code
~ skrótowy - brevity code
~ sygnałowy - mar. signal code, code of signals
~ sygnałowy, międzynarodowy - international code of signals
~ sygnałów flagowych - flag signal code
~ sygnałów odzewowych - code of answer signals
~ sygnałów ręcznych - arm signal code
~ telegraficzny - telegraph code
~ współrzędnych wojskowych - map reference code
~ wywiadowczy - intelligence code

Wordnet polsko-angielski


1. (a code of letters and digits added to a postal address to aid in the sorting of mail)
ZIP code, ZIP, postcode, postal code
synonim: kod pocztowy

2. (a coding system used for transmitting messages requiring brevity or secrecy)
code: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

code
~ dwójkowy binary code
~ komputera machine code/language
~ Morse'a Morse code
~ paskowy (na opakowaniach) bar code
~ pocztowy postcode, post (al) code, (US) zip code

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C code: ~ pocztowy (GB) postcode
(US) zip code

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

code~ bankowy sort code ~ dostępu access code, password ~ instrumentu bazowego underlying instrument code ~ PIN Personal Identification Number ~ podatkowy tax code

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m code ~ bankowy sort code ~ bajtowy komp. byte code ~ czytelny dla komputera machine-readable codes ~ dostępu access code, password ~ kraju international dialling code ~ kreskowy bar code ~ macierzysty komp. native code ~ maszynowy machine code ~ paskowy komp. bar code ~ pocztowy zip code, post code ~ podatkowy tax code ~ przetwarzania processing code ~ zabezpieczający safety code ~ walutowe Banking Code przekazać informację ~em to send a message in code

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

code n

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

code, cipher

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CODE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m code
(pocztowy) postal (#II-) am. zip>
code
chorą-giewka ~u sygnałowego code flag
~ impulsowy pulse code
~ sygnalizacji lotniskowej panel code
~ skrótów brevity code

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

code~ odpadów pr. code of wastes~ odpadów niebezpiecznych hazardous wastes code~ operatora odp.code of operator