Wordnet polsko-angielski


1. (a South American shrub whose leaves are chewed by natives of the Andes
a source of cocaine)
Erythroxylon coca, coca, coca plant
synonim: krzew kokainowy
synonim: krasnodrzew pospolity
synonim: czerwik

2. (a narcotic (alkaloid) extracted from coca leaves
used as a surface anesthetic or taken for pleasure
can become powerfully addictive)
cocaine, cocain: : synonim: kokaina
synonim: biała śmierć

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(krzew) coca

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U (bot) coca

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COCA

Nowoczesny słownik polsko-angielski

snow