Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

collegiate

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj collective; corporate

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COLLECTIVE

JOINT

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. collegial
joint
collective

Nowoczesny słownik polsko-angielski

collegial