Słownik polsko-angielski

adj. colonial

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

colonial
kraje ~ne colonial countries
styl ~ Colonial

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj colonial

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COLONIAL

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

colonial, colonialist

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. colonial

Nowoczesny słownik polsko-angielski

imported