Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C Colombian

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m, Kolumbijka - f Colombian

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Columbian

Colombian