Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

commentator

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C commentator

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m commentator

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m commentator, analyst ~ prawa legal writer

Nowoczesny słownik polsko-angielski

interpreter