Wordnet polsko-angielski

(a person who enjoys telling or playing jokes)
joker, jokester
synonim: żartowniś
synonim: dowcipniś
synonim: dowcipas
synonim: kawalarz

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(odtwórca roli) comedian, comedy actor, impersonator
(wesołek) comic, comedian

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(aktor) comedy actor
comedian.
2.
(satyryk) comedian
comic

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m comedian

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COMEDIAN

ENTERTAINER

WAG

CLOWN

COMIC

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

comediant

Nowoczesny słownik polsko-angielski

comic actor