Słownik polsko-angielski

cry (pl. cries)
~ bólu - cry of pain
~ rozpaczy - cry of despair
~ umierającego - cry of the dying

Wordnet polsko-angielski


1. (sharp piercing cry
"her screaming attracted the neighbors")
scream, screaming, shriek, shrieking, screech, screeching


2. (a loud utterance
often in protest or opposition
"the speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience")
cry, outcry, call, yell, shout, vociferation: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

shout, scream, cry
~ przerażenia cry of terror
~ oburzenia outcry

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (okrzyk) shout
scream
cry
call
już po ~u it's all over
(fig): ostatni ~ mody all the rage
all the go

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

cry n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SHOUT

SCREAM

CRY

CRYING

NOISE

CLAMOUR

CLAMOR

HOOP

CALL

YELL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m shout, scream

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

cry (pl. cries)

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

exclamation

honk

outcry

rant

shriek

squall

squawk

squeak

vociferation

Nowoczesny słownik polsko-angielski

screaming

holler

yelling