Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

(903-904) Christophorus