Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sleigh ride/cavalcade

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m sleighing party

Nowoczesny słownik polsko-angielski

sleigh party