Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C godfather; (colloq) chum; pal; mate; buddy; crony

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GODFATHER

FRIEND

CRONY

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fellow