Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U (colloq) nepotism

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr favo(u)ritism
nepotism
fig. pot. logrolling

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LOG-ROLLING

BACK-SCRATCHING

FAVOURITISM

FAVORITISM

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

logrolling

nepotism

Nowoczesny słownik polsko-angielski

cronyism