Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Kuwejt;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Kuwejt

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And I asked the students in Kuwait where they thought these incidents took place.
I zapytałem studentów w Kuwejcie, gdzie sądzili, że te wydarzenia miały miejsce.

TED

And so I was in Kuwait recently, doing a comedy show with some other American comedians.
Byłem ostatnio w Kuwejcie, na trasie z innymi komikami ze Stanów.

TED

We see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait.
Jesteśmy świadkami wydarzeń w Bahrajnie, w Jemenie, w Algierii, w Iranie, w Libii, w Maroku i w Kuwejcie.

statmt.org

2.2 to 2.4 million barrels of oil a day -- the same league as Kuwait, the same league as Venezuela.
2,3 do 2,4 milionów baryłek ropy dziennie.

TED

I am delighted to inform you that a delegation from the National Assembly of Kuwait is present in the House in the public gallery.
Mam przyjemność poinformować państwa, że na galerii publicznej naszej Izby obecna jest delegacja Zgromadzenia Narodowego Kuwejtu.

statmt.org

So it's possible that he was planning to stay in Kuwait.
Więc możliwe, że planował zostać w Kuwejcie.

They copy our jeans, but didn't help us in Kuwait.
Ściągnęli od nas dżinsy, ale nie pomogli nam w Kuwejcie.

Well, I guess you saw enough action in Kuwait, huh?
Zgaduję, że widziałeś wystarczająco dużo akcji w Kuwejcie prawda?

Did you ever tell Vanessa what really happened to her brother in Kuwait?
Czy kiedykolwiek powiedziałeś Venessie, co się stało z jej bratem, w Kuwejcie?

And it was in Kuwait already in the afternoon incidentally.
A zresztą w Kuwejcie było jużwtedy popołudnie.

Everything you stole from Kuwait belongs to us now. Understand?
Posłuchaj mnie wszystko co ukradliście z Kuwejtu należy do nas.

You followed his case after he left Kuwait?
Śledziłeś jego przypadek po tym jak opuścił Kuwait?

With kindness, sir, you go to Kuwait City and get it yourself then.
Z całym szacunkiem, sir, proszę jechać do stolicy Kuwejtu i sobie kupić.

Too much bombing is crazy, but not saving Kuwait.
Zbyt dużo bombardowania to szaleństwo, ale nie ocalenie Kuwejtu.

What is hit with a rocket launcher in Kuwait.
Co jest trafiony z wyrzutnią rakiet w Kuwejcie.

Why did you ask me about Kuwait?
Dlaczego zapytał mnie pan o Kuwejt?

How was it over there in Kuwait?
Jak było tam, w Kuwejcie ?

There will be no repercussions in Kuwait?
W Kuwejcie nie będzie reperkusji?

This is like Kuwait to you?
Tu jest dla ciebie jak w Kuwejcie?

Do you ever dream about Kuwait?
Czy ma pan sny o Kuwejcie?

Kuwait has been stealing our oil.
Kuwejt kradnie naszą ropę.

My daughter came to England from Kuwait.
Moja córka przyjechała do Anglii z Kuwejtu,

Petty Officer Dobbs's body left Kuwait an hour ago.
Ciało oficera Petty'ego Dobbs'a opuściło Kuwejt godzinę temu.

This will not stand, this aggression against Kuwait.'
Nie będziemy tolerować agresji przeciwko Kuwejtowi.

Returning the gold to Kuwait.
Ja mam zwrot złota Kuwejtowi.

That´s us in Kuwait, just after Desert Storm.
To my w Kuwejcie, zaraz po operacji Pustynna Burza.

Egypt is a resilient ally, it joined the forces that liberated Kuwait and ensured more than 30 years of peace with Israel.
Egipt to prężny sojusznik, który dołączył do sił wyzwalających Kuwejt i zapewnił ponad trzydziestoletni pokój z Izraelem.

Hey, hey, whoa, Kuwait a minute, all right?
Hey, hey, whoa, Kuwejt minut, dobrze?

Through the window of a British worker's flat, the Battle of Kuwait unfolds.
Przez okno mieszkania brytyjskiego robotnika, widać jak rozwija się bitwa o Kuwejt.

And, Commissioner, you probably did not have the opportunity to land and stay in Kuwait in 1991 when 300 oilfields were burning.
Ponadto, panie komisarzu, prawdopodobnie nie miał pan okazji lądować i przebywać w Kuwejcie w 1991 r., kiedy płonęło 300 pól naftowych.

Kuwait was the Arab Beverly Hills, and Saddam jacked them for it.
Kuwejt by arabskim Beverly Hills, i Saddam podbił ich dla tego.

I am delighted to inform you that a delegation from the National Assembly of Kuwait is present in the House in the public gallery.
Mam przyjemność poinformować państwa, że na galerii publicznej naszej Izby obecna jest delegacja Zgromadzenia Narodowego Kuwejtu.

His body's at the Theater Mortuary Evacuation Point in Kuwait
Jego ciało jest w sali kostnicy Evacuation Point w Kuwejcie.

Exxon, Mobil, Saudis and Kuwait The atmosphere can wait
Exxon, Mobil, Saudyjczycy i Kuwejt Póki mamy Bliski Wschód atmosfera może poczekać

Iraq must withdraw from Kuwait... ..completely, immediately,... ..and without condition.
Irak musi wycofać się z Kuwejtu całkowicie, natychmiast, i bezwarunkowo.

Relations between the European Union and the member countries of the Gulf Cooperation Council, which this year is chaired by Kuwait, are very important for our Parliament.
Dla naszego Parlamentu niezwykle istotne są stosunki między Unią Europejską a państwami członkowskimi Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej, której w tym roku przewodniczy Kuwejt.

Russia, Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Israel, Egypt.
Rosja, Afganistan, Pakistan, Iran, Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Jordania, Izrael, Egipt.

We see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait.
Jesteśmy świadkami wydarzeń w Bahrajnie, w Jemenie, w Algierii, w Iranie, w Libii, w Maroku i w Kuwejcie.

(GA) Mr President, we must recognise that Turkey, although a Muslim state, is very helpful to the West, especially as regards Kuwait, Iraq and NATO.
(GA) Panie Przewodniczący! Musimy uznać, że chociaż Turcja jest państwem muzułmańskim, jest dla Zachodu niezwykle pomocna, zwłaszcza jeśli chodzi o Kuwejt, Irak i NATO.

Unless an eleventh-hour candidacy is received from Kuwait or Nepal, at the instigation of the United States, we could well see Syria heading up the UN Human Rights Council on 20 May.
Jeżeli w ostatniej chwili za namową Stanów Zjednoczonych nie pojawi się kandydatura ze strony Kuwejtu czy Nepalu, to być może od 20 maja to Syria będzie przewodniczyć Radzie Praw Człowieka ONZ.

Most of the camp's inhabitants received professional military training during the previous Saddam Hussein regime and they participated with his presidential guards and with other security forces in the violent crushing of the Iraqi people's popular uprising after the liberation of Kuwait in 1991.
W większości osoby przebywające w obozie w czasie reżimu Saddama Husseina przeszły profesjonalne szkolenie wojskowe i uczestniczyły wraz z jego gwardią prezydencką oraz innymi siłami bezpieczeństwa w brutalnym tłumieniu powstania ludowego Irakijczyków po oswobodzeniu Kuwejtu w 1991 roku.

I voted in favour of this report on trade, economic and financial relations between the EU and the countries of the Gulf Cooperation Council (GCC), namely Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar and Oman.
Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania w sprawie stosunków handlowych, gospodarczych i finansowych między UE a krajami Rady Współpracy Państw Zatoki, a mianowicie Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Kuwejtem, Katarem i Omanem.