Wordnet polsko-angielski

(a workplace for the conduct of scientific research)
lab, laboratory, research lab, research laboratory, science lab, science laboratory

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

laboratory
~ kosmiczne spacelab
~ językowe language laboratory

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C laboratory; (colloq) lab

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr sing nieodm. laboratory
pot. lab

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n laboratory, pot. lab ~ analityczne research laboratory ~ badawcze testing laboratory ~ badawczo-naukowe research laboratory

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lab