Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) labrador;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (dog) labrador

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Labrador

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"On the other hand, I don't have to get up at four every single morning to milk my Labrador."
"Z drugiej strony, nie muszę wstawać codziennie o czwartej rano żeby wydoić mojego labradora."

TED

I knew that labrador was too good to be dead.
Wiedziałem, że ten labrador nie zdechł ot tak sobie.

And you sent this jerk Labrador to the pound?
I posłałeś tego labradora do schroniska?

He talks to me like I'm a Labrador.
Do mnie mówi jak do psa.

Toby is as loyal as a labrador.
Toby jest lojalny jak labrador.

The perfect hybrid of border collie, labrador retriever, Jack russell terrier, and poodle.
Idealną hybrydą collie, labradora retrievera, terriera Jack Russel, i pudla.

Newfoundland, Greenland, Iceland, uh, Labrador--
Nowa Funlandia, Grenlandia, Islandia, Labrador...