Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) laktaza;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

laktaza f, beta-galaktozydaza f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

laktaza, beta-galaktozydaza

Wordnet angielsko-polski

(any of a group of enzymes (trade name Lactaid) that hydrolyze lactose to glucose and galactose)
laktaza
synonim: Lactaid

Słownik techniczny angielsko-polski

β-galaktozydaza f