Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

~ sklepowa counter
~ chwila any moment
~ dzień any day

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C counter. part (byle) any: ~ dzień/moment any day/moment
nie ~ sukces a great/spectacular (no mean) success

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - f (sklepowa) counter
lada chłodnicza - refrigerated counter

2. - part any, whatever
lada chwila - any minute
lada dzień - any day
lada kto - anybody

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f counter ~a chłodnicza refrigerated counter stać za ~ą to stand behind the counter

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANY

LEAST: THE LEAST

PALTRY

COUNTER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

part any, whatever
~ chwila any minute