Wordnet polsko-angielski

(the activity of changing something (art or education or society or morality etc.) so it is no longer under the control or influence of religion)
secularization, secularisation
synonim: zeświecczenie
synonim: sekularyzacja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

secularization, (GB t.) secularisation

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f secularization

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

secularisation

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

laicization