Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

laconic, brief

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj laconic; terse

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRIEF

TERSE

SHORT

CURT

LACONIC

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. brief
laconic