Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) dolly

Nowoczesny słownik polsko-angielski

bimbo

over-made-up woman