Wordnet polsko-angielski

(large edible marine crustacean having a spiny carapace but lacking the large pincers of true lobsters)
spiny lobster, langouste, rock lobster, crawfish, crayfish, sea crawfish
synonim: langusta pospolita
synonim: langusta europejska
synonim: czerwona langusta

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lobster, crayfish

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (zool) spiny lobster

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CRAWFISH

CRAYFISH

Nowoczesny słownik polsko-angielski

langoustine