Słownik polsko-angielski

hist.wojsk. lancer

Wordnet polsko-angielski


1. ( (formerly) a cavalryman armed with a lance)
lancer
synonim: ułan

2. (a quadrille for 8 or 16 couples)
lancers: :

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LANCER