Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka laser;
neodymium laser - laser neodymowy;
semiconductor laser - laser półprzewodnikowy;
ruby laser - laser rubinowy;
gas laser - technika laser gazowy;
crystal laser - (Noun) technika laser krystaliczny;

(Adjective) fizyka laserowy;
laser range-finder - militarny dalmierz laserowy;
laser beam - fizyka wiązka laserowa, promień laserowy;
laser treatment - medycyna laseroterapia;
laser vision - laserowy system dyskowidowy;
laser technology - technika technika laserowa;
laser surgery - medycyna chirurgia laserowa;
laser-guided missile - militarny pocisk naprowadzany laserem;
laser-guided - technika naprowadzany laserem, sterowany laserowo;
laser designator - militarny laserowy wskaźnik celu;
laser printout - technika wydruk laserowy;
laser microscope - biologia mikroskop laserowy;
laser printer - informatyka drukarka laserowa;
laser system - technika system laserowy;
laser graphic - technika grafika laserowa;
laser projector - informatyka projektor laserowy;
laser gun - militarny pistolet laserowy;
laser card - technika karta laserowa;
laser photocoagulation - medycyna fotokoagulacja laserowa;
laser disc - informatyka dysk laserowy/optyczny/kompaktowy;
laser pointer - wskaźnik laserowy;
laser show - pokaz świateł laserowych;
laser guidance - militarny naprowadzanie laserowe;
laser link - technika łącze laserowe;
laser marker - militarny znacznik laserowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U laser
(attrib) laserowy
(comput) : ~ printer drukarka laserowa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

laser
gas ~ laser gazowy
crystal ~ laser krystaliczny
neodymium ~ laser neodymowy
YAG (yttrium-aluminium-garnet) ~ laser typu YAG
semiconductor ~ laser półprzewodnikowy
ruby ~ laser rubinowy
solid-state ~ laser stały

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

laser m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s laser
gas ~ laser gazowy
ruby ~ laser rubinowy
adj laserowy
~ beam promień laserowy
~ designator laserowy wskaźnik celu
~ guidance naprowadzanie laserowe (pocisków)
~ illuminator oświe-tlacz laserowy
~ marker znacznik laserowy
~ range-finder dalmierz laserowy

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N laser
Adj laserowy

Wordnet angielsko-polski

(an acronym for light amplification by stimulated emission of radiation
an optical device that produces an intense monochromatic beam of coherent light)
laser
synonim: optical maser

Słownik internautów

laser

Słownik audio-video Montevideo

laser, maser optyczny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. laser
~, axial - laser do wyznaczania osi, laser osiowy
~, gas (-discharge) - laser gazowy
~, geodesic - laser geodezyjny
~, high-power; ~, high-energy - laser dużej mocy
~, infrared - laser pracujący na podczerwieni
~, liquid - laser cieczowy
~, molecular - laser molekularny
~, nitric - laser azotowy
~, optical - laser optyczny
~, ranger - dalmierz laserowy
~, ruby - laser rubinowy
~, semi conductor - laser półprzewodnikowy
~, solid body; ~, solid-state - laser na ciele stałym
~, superpower - laser wielkiej mocy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

At 200 dots per inch, it's kind of the equivalent of a 300 dot print laser printer.
200 pikseli na cal z grubsza odpowiada laserowej drukarkce o rozdzielczości 300 dpi.

TED

If you look, for instance, at how lasers work, that would be a case of atomic synchrony.
To, co odróżnia światło nade mną od promienia lasera, to niespójność tego światła.

TED

Laser, do you want to talk to us about anything?
Laser, czy chcesz z nami o czymś porozmawiać?

But even with the laser and everything, why would anyone want to do that?
Ale nawet laserem i wszystko, dlaczego ktokolwiek chciałby to robić?

Using the reaction of hot water on the surface and the laser.
Lasery zasila reakcja gorącej wody z góry i zimnej z dna.

Next up, we is gotta go through the laser room.
Przed nami pokój z laserami.

Here's the first thing you need to know about laser tag.
To jest pierwsza rzecz, którą musisz wiedzieć o laserowej gonitwie.

It looks like a watch, but it's really a laser.
Wygląda jak zegarekale tak naprawdę to jest laser.

And nobody to know I forgot to turn off the laser.
A przy okazji nie dowiedzą się, że zapomniałem wyłączyć laser.

We can have a laser cutter up here in two days.
Moglibyśmy mieć laser do krojenia w przeciągu najbliższych 2 dni.

Plus, I bet he couldn't create a laser show with his head.
I założę się, że nie potrafiłby zrobić pokazu laserów na swojej głowie.

How you pass the fields of laser in the corridor?
Jak przedostałeś się przez pole laserowe w głównej sali?

I've got a direct terminal in the laser target area.
Mam bezpośredni terminal w obszarze pracy lasera.

I'd better use the time to finish repairing the laser.
Lepiej wykorzystam czas na naprawę lasera.

How did you get by the laser field in the Great Hall?
Jak przedostałeś się przez pole laserowe w głównej sali?

Lon, you ever thought about getting the laser eye surgery?
Lon, myślałeś o operacji oczu?

Yeah, well, she had, like, this laser treatment thing, you know, hair removal.
Tak, miała, jak, to laserowej rzecz leczenia, wiecie, depilacja.

There's a laser trigger between the third and fourth floors.
Laserowy cyngiel między trzecim a czwartym piętrem.

If I pick out something with my laser she'il bring it to me.
Gdy wybieram coś moim laserem ona mi to przynosi.

So with the laser, and the escalator sound, they can hear strange stuff.
Tak z laserem i dźwiękiem eskalatoru, oni słyszą dziwne rzeczy.

I bet you've created an illusion this laser is empty.
Założę się, że stworzyliście złudzenie, że ten laser jest pusty.

Laser, you left your bike in the driveway again.
Laser, znowu zostawiłeś rower na podjeździe.

Is nerve gas worse than getting your head blown off by a laser missile?
Jest gazem nerwu gorszym niż dostawaniem się twoja głowa dmuchnięta poza przez pocisk lasera?

What would House want with a skin resurfacing laser?
Co House chce zrobić przy użyciu tego lasera?

Two years ago, your dermatologist called and asked about a Q-switched laser.
lata temu dzwonił dermatolog i pytał o laser Q-Switch.

She would have easy access to a laser.
Może mieć dostęp do lasera.

I have a laser, and I will use it.
Mam tu laser i zrobię z niego użytek.

Laser surgery. Yeah, how like you remove a tattoo.
Chirurgia laserowa.Tak jak usuwa się tatuaże.

They have a laser trained on our room.
Mają ustawiony laser na nasz pokój.

Mine fired laser bolts and now it's surfing the net.
Moja strzelała laserem, a teraz serfuje w internecie.

Don't tell me its laser is still armed.
Nie mów, że laser jest nadal uzbrojony.

See if she can laser Jordan off them.
Zobacz, czy może usunąć z nich Jordan.

As beautiful now as the day I got botched laser eye surgery.
Piękny jak w dniu, gdy zrobiłem sobie laserową operację oczu.

It's very rude to point laser guns at strangers.
To bardzo niegrzecznie, celować z lasera w nieznajomych.

Its laser can track those globes and destroy them.
Jego laser może namierzyć i zniszczyć te kule.

With the laser, let's see what we get.
Zobaczmy, co nam powie laser.

Communications laser number 17 is located in the emergency air lock
Laser komunikacyjny numer 17 jest zlokalizowany w śluzie awaryjnej.

I got the laser scanner in the car.
Mam skaner laserowy w samochodzie.

Yeah, well, you know, they said that about laser discs too so...
No wiesz, to samo mówili o dyskach laserowych...

So we gotta send up our laser satellites to counteract theirs.
W odpowiedzi musimy więc wysłać nasze satelity z laserami.

Then a laser scans the cerebral cortex, where memories are stored.
Następnie laser skanuje korę mózgową, gdzie przechowywane są wspomnienia.

Okay, remember, this laser is my life's work.
Pamiętaj, ten laser to praca mojego życia.

This laser technology even shows his escape tunnel.
Ta technologia laserowa, pokazuje nawet jego podziemne tunele.

Attention, all personnel, please, leave the station... while laser doors are opening.
Uwaga, cały personel proszony jest o opuszczenie laboratorium... ...na czas otwarcia śluzy laserowej.

But the distance with wax a laser treatment is painfully and is too expensive.
Depilacja woskiem jest bolesna a laser za drogi. Czy to naprawdę przeszkadza facetom?

See, laser scanning works on the principle of triangulation.
Skanowanie laserowe działa na zasadzie triangulacji.

Laser beams shoot right out of my eyes.
Strzelam z oczu laserem.

We've lost the right eye laser cannon, sir.
Straciliśmy działo laserowe w prawym oku!

I've set my laser from stun to kill.
Ustawiłem mój laser z ogłuszającego na zabójczy.

So you think the laser may unluck it?
Sądzisz, że laser może to odblokować?

That's when Chewbacca shows up “and blasts it away with his crossbow laser.
Wtedy pojawia się Chewbacca i odstrzela go swoją laserową kuszą.