Słownik polsko-angielski

stick; rod
~ materiału wybuchowego - explosive stick
~ prochowa - powder stick

Wordnet polsko-angielski


1. (a very attractive or seductive looking woman)
smasher, stunner, knockout, beauty, ravisher, sweetheart, peach, lulu, looker, mantrap, dish
synonim: laseczka
synonim: sztuka
synonim: lasencja

2. (a rod carried as a symbol)
staff: :

3. (a long thin implement resembling a length of wood
"cinnamon sticks"
"a stick of dynamite")
stick: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cane, walking stick, stick
(np. marszałka sejmu) staff of office, mace
(okuta) ~alpenstock

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C 1. (trzcina) cane: ~ bambusowa bamboo cane. 2. (do podpierania się) walkingstick
cane
stick: ~ marszałkowska speaker's staff

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STICK

WALKING-STICK

ROD

CANE

MINIM

STAFF

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f stick, cane

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

staff
cane

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

crutch

Nowoczesny słownik polsko-angielski

chick

cupcake

babe

honey

booty

shawty

mullion

stem