Wordnet polsko-angielski

latifundium

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hist. latifundium