Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

populous

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj 1. (pełen ludzi) crowded
teeming. 2. (mający wielu mieszkańców) populous

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CROWDED

OVERCROWDED

TEEMING

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. populous