Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jaskrawość, jasność powierzchniowa; fizyka luminancja; jasność, blask;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(fiz.) luminancja

Nowoczesny słownik języka angielskiego

luminacja, jasność

Nowoczesny słownik angielsko-polski

jasność powierzchniowa

luminacja

jaskrawość

jasność

blask

Wordnet angielsko-polski


1. (the quality of being luminous
emitting or reflecting light
"its luminosity is measured relative to that of our sun")
światłość
synonim: luminosity
synonim: brightness
synonim: brightness level
synonim: luminousness
synonim: light

2. (the quality of being luminous
emitting or reflecting light
"its luminosity is measured relative to that of our sun")
jasność: : synonim: luminosity
synonim: brightness
synonim: brightness level
synonim: luminousness
synonim: light

Słownik internautów

luminancja, jaskrawość

Słownik techniczny angielsko-polski

luminacja f, jaskrawośc f