Wordnet polsko-angielski

(a fine-grained fertile soil deposited by water flowing over flood plains or in river beds)
alluvial soil

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MUD

SILT

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

geogr. alluvial soil
valley alluvium