Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wielka dama, księżniczka/księżna, Pani; Pani; dziewuszysko; burdelmama;
madam chairman - Pani Przewodnicząca;
no madam - nie, proszę pani;
madam president - Pani Prezydent;
yes madam - tak, proszę pani;
yes madam - tak, proszę pani;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pani
(form of address) proszę pani

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pani

Nowoczesny słownik angielsko-polski

proszę pani

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s w zwrotach grzecznościowych: (sza-nowna) pani!
słucham panią!

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DAMA

SZANOWNA PANI

Wordnet angielsko-polski

(a woman who runs a house of prostitution)
burdelmama, bajzelmama
synonim: brothel keeper

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

burdelmama (szefowa burdelu)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We need Madame Curies, we need scientists, we need breakthrough technologies.
Potrzebujemy pań Curie, potrzebujemy naukowców, potrzebujemy przełomowych technologii.

statmt.org

Madam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
Proszę zachować czujność wobec zagrożeń stojących przed Egiptem i nami oraz mówić o nich.

statmt.org

(PL) Madam President, I would like to congratulate Mr Fernandes on his excellent report.
(PL) Chciałbym pogratulować panu Fernandesowi świetnego sprawozdania.

statmt.org

Madam President, we must go beyond good intentions and carry out results-oriented evaluation.
Musimy wznieść się ponad dobre intencje i przeprowadzić oceną opartą na wynikach.

statmt.org

(PL) Madam President, NATO has, indeed, emerged from the Lisbon Summit in a stronger position.
(PL) Oczywiście NATO ze szczytu lizbońskiego wyszło wzmocnione.

statmt.org

madam secretary, we are determined to win this fight.

www.guardian.co.uk

We wanted to ask you over to our place, madam.
Chcielibyśmy panią teraz do siebie zaprosić.

Madam, I cannot tell you anything about the case against your husband.
Droga pani, nie mogę powiedzieć nic na temat sprawy, toczącej się przeciwko pani mężowi.

I have other girls to deal with too Yes, madam.
Mam też inne dziewczyny z którymi mogę ubić interes.

Since you know my house, madam, make sure she wants for nothing.
Zna pani ten dom. Proszę się upewnić, że niczego jej nie brak.

Leave the question to Madam, she will answer you later.
Zostaw pytanie pani, odpowie na nie później.

Madam, you really should play a little hard to get.
Naprawdę powinna pani udawać trochę trudniejszą do zdobycia.

Madam director, the child needs support and I need help.
Pani dyrektor, dziecko potrzebuje wsparcia, a ja potrzebuję pomocy.

Madam President, we may not get a chance like this again.
Pani prezydent, możemy nie mieć więcej takiej szansy.

Madam President, thank you for giving me the floor again.
Pani przewodnicząca! Dziękuję za ponowne udzielenie mi głosu.

Madam President, on a point of order, just very quickly.
Pani przewodnicząca! Bardzo krótko w kwestii regulaminowej.

Madam President, this has happened for the last five years.
Pani przewodnicząca! Taka sytuacja ma miejsce od pięciu lat.

Madam President, this moment has been a long time coming.
Pani Przewodnicząca! Na tę chwilę czekaliśmy od dawna.

Madam President, two minutes is not long enough to allow me to take on board all the points.
Pani przewodnicząca! Dwie minuty to zbyt mało czasu, abym mogła poruszyć wszystkie punkty.

I think we're having a little trouble with the line, madam.
Chyba mamy jakieś kłopoty na linii, proszę pani.

Look, madam, I am not at involved in this situation.
Patrz, pani, nie jestem w w takiej sytuacji.

Madam, make a final note while there is still light.
Proszę pani, niech pani zanotuje póki jest jeszcze światło. Może ja.

I hope madam doesn't mean there what it means here.
Mam nadzieję, że madam znaczy tam co innego niż tutaj.

No, madam said she doesn't want him to eat too much.
Nie, mówiła pani, że nie chce, żeby za dużo jadł.

Madam President, would you like to return to your ship?
Pani prezydent, chce pani wrócić na swój statek?

Madam President, thank you for the opportunity to say a few words on these three reports.
Pani przewodnicząca! Dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu w sprawie tych trzech sprawozdań.

Madam President, thank you for the opportunity to speak on this very important point.
Pani przewodnicząca! Dziękuję za możliwość zabrania głosu w tak ważnej sprawie.

What would sir and madam say to a little fish?
Co powiedzieliby państwo na małą rybkę?

Madam, could you bring the dog further down in back, please?
Czy mogłaby Pani poprowadzić psa tam i z powrotem do mnie, proszę?

Sweet madam, you have every right to think of it.
Droga pani, ma pani wszelkie prawo o nim właśnie myśleć.

My dear madam, you must not run away from us now.
Moja pani, nie może pani od nas teraz odejść. Tak nie można.

You don't have to explain yourself to me, madam president.
Nie musi się pani przede mną tłumaczyć, pani prezydent.

We like the car, but madam is in a bad mood.
Podoba nam się samochód, ale pani jest w złym nastroju Raju, wystarczy tego!

Oh Madam, there are some ladies here to see you!
O pani, są pewne damy, które chciałby sie z wami zobaczyć!

Madam President, we may have just caught a lucky break.
Pani prezydent, mogło nam się właśnie poszczęścić.

Madam President, how can one bring democracy to a nation?
Pani przewodnicząca! Jak można przynieść narodowi demokrację?

Madam President, let us put a few facts in order.
Pani przewodnicząca! Uporządkujmy kilka faktów.

Madam President, we must continue to take this into account.
Pani Przewodnicząca! Musimy nadal brać to pod uwagę.

Madam, we want to know if you're fit enough to enter the new world.
Chcemy wiedzieć, czy wystarczająco pasujecie do nowego świata.

Madam, tell your husband there's no greater soul on earth than the King.
Madam, powiedz mężowi, że nie ma wspanialszej duszy na ziemi, niż król.

Look Madam! there are many rooms here from where sea is seen.
Proszę posłuchać, wiele naszych pokoi jest z widokiem na morze. Hey!

Then why do you need a dog to secure the house, madam?
Więc po co ci pies? By pilnował domu, madam?

Madam President, if nothing else it is a little bit of exercise.
Pani przewodnicząca! Przynajmniej trochę się poruszamy.

Madam President, the internal market is not an end in itself.
Pani przewodnicząca! Rynek wewnętrzny nie jest celem samym w sobie.

Madam President, this report was, in fact, not written by me.
Pani Przewodnicząca! Tak naprawdę to nie ja jestem autorem niniejszego sprawozdania.

Madam President, you need to keep this peace agreement alive.
Pani prezydent, musi pani utrzymać ten traktat przy życiu.

Madam, may I please have the key on your necklace?
Czy mogę prosić Panią o klucz z Pani naszyjnika

Henry will be in surgery for several hours, madam president.
Henry będzie operowany jeszcze przez kilka godzin, pani prezydent.

Who knows, madam, you may not be capable of a son.
Kto wie, może pani nie być zdolna spłodzić syna.

Madam President, it did not take very long for us to get back to business as usual.
Pani przewodnicząca! Szybko wróciliśmy do naszej zwykłej pracy.

Madam President, what are they trying to make us swallow?
Pani przewodnicząca! Do czego tu próbują nas zmusić?

Madam President, we would all like to see patients using the existing information that is available to them.
Pani Przewodnicząca! Życzeniem nas wszystkich byłoby, aby pacjenci korzystali z informacji, które są dla nich aktualnie dostępne.

Madam President, this has been a complicated issue to deal with.
Pani Przewodnicząca! Kwestia, którą się zajęliśmy, okazała się skomplikowanym zadaniem.

Madam, all I know is that someone needs to pay for this meal.
Madam, wiem tylko, że ktoś musi zapłacić za ten posiłek.

With all due respect, madam, your family brought this threat to my country.
Z całym szacunkiem, ale to pani rodzina przywiozła to zagrożenie do mojego kraju.

Madam President, all this is only half a victory if the next steps are not taken.
Pani przewodnicząca! Wszystko to jest jedynie połową sukcesu, jeżeli nie zostaną podjęte kolejne kroki.