Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

cargo store, godown, storagehouse, store, warehouse