Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

of a store~ korekta inwentaryzacji - stock-count adjustment~ pomieszczenie - storeroom, storage accommodation~ powierzchnia - storage space~ przyjęcie - warehouse admission/receipt~ wydanie - warehouse disposal~ wydanie Wz - issue order

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

stock, warehouseewidencja ~a stock recordksięga ~a store bookopłaty ~e warehouse charges

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pp stock, warehouse ~y kod towaru stock code ewidencja ~a stock record gospodarka ~a stock management karta ~a stock-record card, stock-control card księga ~a store book, stock book, warehouse book obrót ~y stock turnover opłaty ~e warehouse charges, warehousing charges, storing dues, store rent, warehouse dues, warehousing dues pojemność ~a storage capacity pomieszczenie ~e storage accommodation, storage place, warehouse room powierzchnia ~a storage space, warehouse space pracownik ~y warehouse clerk, warehouseman robotnik ~y storeman, warehouse hand specyfikacja ~a housing note urządzenia ~e storage facilities ubytek ~y storage shortage winda ~a warehouse winch zapasy ~e stock (s)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WAREHOUSE