Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

magic, magical
sztuki ~ne conjuring tricks
~ napój magic potion
~na siła magical power
~ne obrzędy magical rituals
~ne liczby magic numbers

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj magic (al)

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj magic(al)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CALENDER

MAGIC

MAGICAL

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. magic

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Orphic