Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lupa, szkło powiększające;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szkło powiększające

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s szkło powiększające, lupa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wzmacniacz
szkło powiększające

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LUPA

Słownik audio-video Montevideo

lupa optyczna lub elektryczna

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

powiększalnik

wzmacniacz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

opt. lupa

Słownik techniczny angielsko-polski

lupa, szkło powiększające

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Screenshot of AXIS P5544 user interface in Overview mode with digital magnifier. The indoor area covered by this panoramic view is about 650 m² (7000 sq. ft.).
Zrzut ekranu interfejsu kamery AXIS P5544 w trybie ogólnym z zoomem cyfrowym. Obszar pomieszczenia obejmowany w przedstawionym widoku panoramicznym wynosi ok. 650 m².

Axis

Even here, there is another grower, you see, very interested in the bugs, the bad ones and the good ones, wearing this magnifier already on her head, just walking safely in her crop.
Tutaj jest kolejna hodowczyni bardzo zainteresowana robakami, dobrymi i złymi, ze szkłem powiększającym na głowie po prostu przechadza się bezpiecznie wśród swoich upraw.

TED

We can use this C- Ring magnifier to enlarge a greater area.
Możemy użyć tego szkła powiększającego by powiększyć dany obszar.