Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Madziar(ka); Węgier(ka); lingwistyka język węgierski;

(Adjective) węgierski; madziarski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(person) Węgier.
2.
(language) węgierski.adj węgierski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Węgier
węgierski

Nowoczesny słownik języka angielskiego

Węgier, węgierski

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Madziarka

Madziar

język węgierski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The ancestors of ethnic Hungarians were the Magyar tribes, who moved into the Carpathian Basin in 896.
Przodkami dzisiejszych Węgrów były plemiona Madziarów, które przybyły do Kotliny Karpackiej w 896 r.

europa.eu

ECB Opinion on the Magyar Nemzeti Bank’s independence
Opinia EBC w sprawie niezależności Magyar Nemzeti Bank

ECB

ECB Opinion on the Law on the Magyar Nemzeti Bank 
Opinia EBC w sprawie węgierskiej ustawy o Magyar Nemzeti Bank

ECB

ECB Opinion on the Magyar Nemzeti Bank 
Opinia EBC w sprawie Magyar Nemzeti Bank

ECB

ECB Opinion on the Magyar Nemzeti Bank
Opinia EBC w sprawie Magyar Nemzeti Bank

ECB

Hungarian and Pole are two good friends; as the saying goes, 'Magyar and Pole, two friends so fine; together they fight and drink their wine'.
Węgrzy i Polacy to dwa przyjaźniące się narody; jak mówi przysłowie: "Polak, Węgier - dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”.

Let me tell you how concerned I am when, having offered the Hungarian nationality to the Magyar populations, you now raise the possibility of giving them the right to vote, in breach of all international conventions.
Bardzo mnie niepokoi, gdy zaoferowawszy narodowość węgierską grupom Madziarów, rozważa Pan teraz wbrew wszelkim międzynarodowym konwencjom przyznanie im prawa głosu.