Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

im., isl. Mahdi

Słownik religii angielsko-polski

Mahdi m (w religii islamskiej)