Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (abbr of Major) mjr, major

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) major major

Nowoczesny słownik języka angielskiego

(skr.) major major

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

skr. Major