Wordnet polsko-angielski

(an advocate of Marxism)
Marxist

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Marxist