Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka Marsylianka, hymn Francji;