Wordnet polsko-angielski


1. (an efficient person
"the boxer was a magnificent fighting machine")
machine
synonim: automat
synonim: maszyna

2. (edge tool used in shaving)
razor: : synonim: golarka
synonim: maszynka do golenia

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

machine
~ do golenia razor
elektryczna ~ do golenia electric shaver
~ do kawy percolator
~ do mięsa mincer
~ do gotowania cooker, stove

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f: ~ do golenia safety-razor, electric razor

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

machine

Nowoczesny słownik polsko-angielski

razor