Wordnet polsko-angielski


1. (characteristic of a mother
"warm maternal affection for her guest"- Dorothy Sayers)
maternal


2. (befitting a mother
warm and nurturing)
motherly: : synonim: macierzyński

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

maternal, motherly

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj maternal
motherly

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj maternal

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

maternal adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MATERNAL

MOTHER'S

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

motherly